Industriport
Tillverkare av Compact-porten

Compact-industriportar, bättre än vipportar

Vad är en vipport?

Vipportar är tillverkade av flera ledade paneler som rullas upp på skenor över öppningen eller taket. Dessa portar har olika spårsystem beroende på byggnaden och tillgängligt utrymme. Spåren kan antingen gå rakt upp ovanför dörröppningen, med en böjning mot taket eller så kan de följa taklutningen. Vipportar används främst som serviceportar, men är också mycket populära som garageportar.

Sektionsport

Vipportar är för närvarande den mest sålda porten på marknaden. Den kallas även sektionsport eller garageport. Det finns många tillverkare som producerar denna typ av serviceport. Några exempel på välkända företag är Hörmann, Crawford, Novoferm, Alpha, Condor och Teckentrup.

Vipportens historia

I slutet av 70-talet och början av 80-talet infördes vipportar som ett alternativ till oisolerade rullportar. Eftersom de består av isolerade sandwichpaneler har vipportar utmärkta isolerande egenskaper. En annan fördel var att man kunde montera glaspaneler i ramverket och installera en gångdörr. Vipportar är också mycket stabila och lämpar sig för relativt stora portstorlekar.

Nackdelar med vipportar

En av de största nackdelarna med vipportar är skensystemet. Den konstruktion som ofta krävs för att ett skensystem ska kunna installeras är ganska dyr. I de flesta fall måste spåren svetsas eller skruvas fast i innertaket eller takkonstruktionen. Den kontinuerliga rörelsen av porten kan med tiden orsaka allvarliga skador på denna struktur. En annan nackdel är användningen av motviktsfjädrar. Dessa kraftiga fjädrar sätts under stor spänning för att väga upp den stora vikten av porten så att den kan förflyttas i skenorna. Motviktsfjädrar kräver mycket underhåll. De måste spännas och dessutom ersättas med jämna mellanrum för att förhindra att porten börjar svikta.

Compact-porten som en alternativ serviceport

Compact-porten kan betraktas som en vipport eftersom portpanelerna befinner sig vid taket när porten är öppen. Från utsidan ser den till och med ut som en vipport, men den stora skillnaden finns på insidan. Den största fördelen är att Compact-porten är en vikport. Det innebär att det sparar en hel del utrymme. 
Tack vare ett universellt skensystem passar Compact-porten alltid och kräver inte komplexa strukturer. På så sätt får arkitekter mycket större designfrihet, och det sparade utrymmet kan användas för andra viktiga saker. Compact-porten har inte underhållskrävande motviktsfjädrar. Dessutom är motorn monterad på portens självbärande system, så den kräver inte strukturella anpassningar.

Fördelar med Compact-porten

Beroende på situationen finns det många fördelar med att använda en Compact-port istället för en sektionsport. I byggnader där kranspår används till exempel. Compact-portar blockerar inte det dagsljus som kommer in genom takfönster eller fönster ovanför porten. Det extra utrymmet ovanför dörröppningen kan användas som förvaringsutrymme. Eller för den extra höjd som behövs för en lyftplattform för bilar precis bakom porten. Eller ett sprinklersystem, ett värmeelement över porten eller rör och ledningar. Möjligheterna är nästan oändliga.

Titta på jämförelsediagrammet och bedöm själv

 

Begär offert
Kontakta mig
Kontakta mig
Namn:
E-post/Telefon: