Industriport
Tillverkare av Compact-porten

Underhåll och reparationer

Underhåll och reparationer

Compact-portar skyddar lokaler mot obehörig tillgång och väderförhållanden. Dessutom störs den dagliga verksamheten och varuflödet så lite som möjligt. Regelbunden kontroll och professionellt underhåll säkerställer att porten är säker och fungerar. Detta gäller också fel orsakade av felaktig användning eller kollisionsskador. 

Vi rekommenderar att du tecknar ett underhållsavtal med din leverantör av Compact-portar så att porten kontrolleras med jämna mellanrum. Detta bidrar till att förlänga portens livslängd och säkerställer en säker och tillförlitlig installation. Vi har valt ut våra Compact Door-representanter eftersom de är specialister inom området industriportar. Deras utbildade och kompetenta personal kan underhålla portarna i enlighet med europeiska säkerhetsföreskrifter.

För mer information kan du kontakta din lokala leverantör. 

 

 

Begär offert
Kontakta mig
Kontakta mig
Namn:
E-post/Telefon: