Hur säker är Compact-dörren?

Säkerhet är en hög prioritet i alla företag. Det spelar också en viktig roll i valet av serviceport. Varje ny funktion i Compact-porten som gör den mer driftsäker eller ännu enklare att använda är utvecklad med användarens säkerhet i åtanke. 

Säkerhetsstandarder Compact vikdörr

Compact-portarna uppfyller det europeiska säkerhetskravet DIN EN 13241-1 för industriportar och är CE-märkta. Alla våra portar är utrustade med en fallsäkerhetsanordning, samt hand- och fingerskydd. Det finns också ett lyftskydd.

Läs mer om dessa säkerhetsanordningar genom att klicka på titlarna nedan.

Ljusridä (tillval)

När Compact-porten stängs med en konstant manöverkontakt övervakar en person säkerheten i närheten av dörren. Denna uppgift tas över av en sensor i tillvalsfunktionen för ljusridä för att förhindra skador. Om ljusridä längst ner på porten kommer i kontakt med en person eller ett hinder stannar porten omedelbart och öppnas igen.

Compact-portar med automatisk tidsstängning eller fjärrkontroll är alltid utrustade med denna säkerhetsfunktion. Vad detta är och varför har vi valt detta system? Läs det här.

Ljusridä (tillval)
Alla fjärrstyrda Compact dörrar är utrustade med en ljusridå.

 Stäng sökning

Vad letar du efter?