Industriport
Tillverkare av Compact-porten

Säkerhet

safety_firstSäkerhet är en hög prioritet i alla företag. Det spelar också en viktig roll i valet av serviceport. Varje ny funktion i Compact-porten som gör den mer driftsäker eller ännu enklare att använda är utvecklad med användarens säkerhet i åtanke. 

Säkerhetsfunktioner

Compact-portarna uppfyller det europeiska säkerhetskravet DIN EN 13241-1 för industriportar och är CE-märkta. Alla våra portar är utrustade med en fallsäkerhetsanordning, samt hand- och fingerskydd. Det finns också ett lyftskydd.

CE         TÜV

 

Fallsäkerhetsanordning

Fallsäkerhetsanordning

Stålkablarna som håller uppe Compact-porten har säkerhetsfaktor 6. I den osannolika händelsen av att en kabel går sönder stoppas porten från att falla av små krokar på fotkonsollerna. Dessa hakar fast i sidoskenorna och förhindrar att vikporten faller oväntat.

 

Kabelspännare

Kabelspännare

En säkerhetsbrytare stänger av motorn om ett problem uppstår med en av lyftkablarna. När en stängande dörr hindras – till exempel av ett kvastskaft – stannar motorn automatiskt. Detta förhindrar farliga situationer. 

Hand- och fingerskydd

Hand- och fingerskydd

Skenorna är skyddade för att förhindra att fingrar och händer kläms. Hålen i skenornas sidor är täckta med polyeten. Stålskydden på framsidan är försedda med varningsmarkering.

 

Lyftskydd

Lyftskydd

Oönskade besökare får ofta tillgång till lokaler genom att bända upp en port från utsidan. Det går inte med en Compact-port. Det automatiska låssystemet förhindrar oönskade besökare med hjälp av krokar som hakar fast i spåren. Lyftskyddet kan inte inaktiveras, så det kan inte glömmas.

Ljusridä (tillval)

Ljusridä (tillval)

När Compact-porten stängs med en konstant manöverkontakt övervakar en person säkerheten i närheten av dörren. Denna uppgift tas över av en sensor i tillvalsfunktionen för ljusridä för att förhindra skador. Om ljusridä längst ner på porten kommer i kontakt med en person eller ett hinder stannar porten omedelbart och öppnas igen. Compact-portar med automatisk tidsstängning eller fjärrkontroll är alltid utrustade med denna säkerhetsfunktion.

Begär offert
Kontakta mig
Kontakta mig

The form was send succesfully

Namn:
E-post/Telefon:
Coen Tiemessen

Status: Offline
Leave message

Operator
LiveZilla Live Chat Software