Industriport
Tillverkare av Compact-porten

Kapslingsklassning

Kapslingsklassning (IEC 60529) (engelska: IP-code (International Protection Marking ibland Ingress Protection rating)) är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot vattendamm, inträngande föremål och beröring (till exempel petskydd i kontakter). Klassifikationen har formen IP (international protection, ibland tolkat som ingress protection) följt av två siffror och ibland ytterligare en bokstav. Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt och beröring är. Den andra beskriver hur bra skyddet mot vatten är. Ju högre siffra, desto bättre skydd. Den valfria extra bokstaven beskriver typen av skydd mot beröring.

Är någon av skyddsklassningarna ej tillämpliga på produkten, ersätts denna siffra med bokstaven X.

 Första siffran

Skydd mot beröring och inträngande föremål.

  Klassning   Beskrivning
  IP5X   Dammskyddat
  IP6X   Dammtätt

Andra siffran

Skydd mot inträngande vatten. Inget vatten får tränga in i en sådan mängd eller på ett sådant ställe att tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.

  Klassning   Beskrivning   Detaljer
  IPX4   Striltätt   Test: 5 minuters vatten volym: 10 liter per minut Tryck: 80–100 kPa
  IPX5   Spolsäkert   Test: minst 15 minuters vatten volym: 12.5 liter per minut Tryck: 30 kPa från 3 m

 

 Källförteckning: Wikipedia

Begär offert
Kontakta mig
Kontakta mig
Namn:
E-post/Telefon: