Industriport
Tillverkare av Compact-porten

Enkel installation och underhåll

Traditionella serviceportar som takskjutportar behöver flera stålbalkar i både vägg och tak. De kräver mycket installationsutrymme och är i vägen för armaturer, takfönster och traverser. Användning av motviktsfjädrar eller vikter i sektionsportar kräver dessutom ytterligare strukturella förändringar, mycket regelbundet underhåll och eventuellt utbyte (efter ca 15 000 öppningar/stängningar). Till skillnad från dessa dörrar behöver Compact-portar inga motviktsfjädrar vilket gör dem enklare att installera och underhålla.

Compact-portar är enkla att installera. Det krävs ingen fjädringskonstruktion på innertaket eftersom Compact-porten är självbärande från sidospåren. En person med standardverktyg kan installera en elektrisk port på några timmar. De slipfria rullarna och spåren är mycket hållbara och lätta att underhålla.

Fördelar

  • Det behövs inga motviktsfjädrar
  • Mindre underhåll
  • Inga extra stålkonstruktioner
  • Lägre kostnader

Ta en titt på vår installationshandbok:

Fram till 30 juni:                                                Från 1 juli:

Installation manual Compact folding door                  Compact deur montage

Begär offert
Kontakta mig
Kontakta mig
Namn:
E-post/Telefon: