Industriport
Tillverkare av Compact-porten

Nyheter

Vad ar BIM

Publiceringsdatum: 15-01-2018 Vad ar BIM

BIM är en arbetsmetod där en Building Information Modeling (byggnadsinformationsmodellering, BIM) i 3D underlättar samarbete mellan flera discipliner inom byggsektorn.

American National BIM Standards standardiseringskommitté beskriver BIM så här:

Building Information Modeling (BIM) är en digital representation av en byggnads alla fysiska och funktionella egenskaper. En BIM-modell är en delad kunskapskälla eller fil med information om byggnaden som fungerar som en tillförlitlig utgångspunkt för beslut under hela byggnadens livscykel. Det vill säga från första skissen, under byggnationen och förvaltningen fram till att byggnaden rivs.

En utgångspunkt för BIM är att olika parter och team arbetar tillsammans i olika faser under byggnadens livscykel. Leverans, hämtning och bearbetning av informationen i BIM fungerar som ett stöd och underlättar olika intressenters roller.

För att utgöra en BIM krävs:

  • en delad digital bild
  • att informationen i modellen är driftskompatibel, dvs. olika datorer (programvaror) kan dela och använda filer
  • att utbytet är baserat på öppna standarder
  • att utbytet sker på projektdeltagarnas språk

Från en praktisk synvinkel är därför BIM beroende av de relevanta deltagarnas perspektiv under processen:

  • För projektet som helhet står BIM för informationshantering – information som bidrar till och som delas av alla deltagare i projektet. BIM bidrar med rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt.
  • För projektdeltagare innebär BIM en driftskompatibel process för att leverera projektet: Man kan gemensamt fastställa hur individuella team arbetar och hur många team som samarbetar för att utforma, bygga och förvalta byggnaden.
  • För formgivningsteamet innebär BIM en integrerad design: Man kan utveckla tekniska lösningar, stimulera kreativitet, skapa mer återkoppling och uppmuntra andra team att uppnå bättre resultat.

Källa: Holländska nationella BIM-plattformen

För att se videon eller ladda ner filer gå till sidan: Hur kan Rolflex hjälpa till med BIM?

Tillbaka till översikt
Begär offert
Kontakta mig
Kontakta mig

The form was send succesfully

Namn:
E-post/Telefon:
Error: Database connection failed. LiveZilla Live Chat Software