Industriport
Tillverkare av Compact-porten

Drift

En elmotor som passar dina behov

Industriportar är i allmänhet utrustade med en elektrisk motor. Med en knapptryckning öppnas och stängs Compact-porten omedelbart. Elektriska portar är användarvänliga och håller längre på grund av den kontrollerade rörelsen.

Alla Compact-portar drivs av en elmotor. Valet av motor beror på portens dimensioner och vikt. Andra användarspecifika faktorer som tillgänglig strömkälla (220 V eller 380 V), öppningshastighet, öppningsfrekvens och den miljö där porten är installerad påverkar också valet.

Compact-portens motor känns igen på sin orange färg. Våra motorer levereras med styrenhet och färdigdragna kablar. Så fort nätkontakten ansluts till vägguttaget är motorn klar att användas.

 

Sidomotor

Sidomotor

Compact-portar är utrustade med en sidomotor som standard. Om det inte finns tillräckligt med utrymme kan man också välja en topp- eller frontmonterad motor.


Toppmonterad motor

Toppmonterad motor

En toppmonterad motor måste användas när det är mindre än 320 mm utrymme på sidan av ramen. Ett utrymme på 230 mm ovanför öppningen krävs för denna motor.

 
Frontmonterad motor

Frontmonterad motor

En frontmonterad motor krävs när det är mindre än 320 mm sidoutrymme och mindre än 230 mm utrymme ovanför ramverket. Användningen av en frontmonterad motor begränsas dock av följande:

 • Den totala vikten av portpanelerna får inte överstiga 275 kg
 • Den maximala porthöjden är 5 520 mm

 

 Översikt av motortyper 

Motor   Spänning    Hastighet    Inkopplingstid   Ström   Elkontakt²   Max vikt
RC150   1x230V 50Hz    19cm/sek    25% IP54   0.75kW   2 stifts, 16A   155Kg
RC175   3x400V 50Hz    19cm/sek    60% IP54   0.75kW   5 stifts, 16A   190Kg
RC250   3x400V 50Hz    19cm/sek    60% IP4   1.1kW   5 stifts, 16A   275Kg
RC300   3x400V 50Hz    19cm/sek    60% IP54   2.0kW   5 stifts, 16A   389Kg
RC300T   3x400V 50Hz    19cm/sek    60% IP54   2.0kW   5 stifts, 16A   455Kg
 • Rotationsriktning: höger
 • Handvev vid strömavbrott
 • 4 x torr kontakt
 • Kabellängd mellan motor och styrenhet: 7 meter

Alternativ

 • Motor + Styrenhet: Inkopplingstid 80 % (intensiv användning) med IP65-skyddsklass (extra fukt- och dammbeständighet)
 • Andra spänningsklasser på begäran: 3 x 230 V eller 60 Hz
 • Nödkedja  
 • Kabellängd mellan motor och styrenhet: 15 meter

Höghastighetsmotor

Vid användning av en höghastighetsmotor stängs en port mycket snabbare. Detta resulterar i minimal energiförlust. Dessutom skyddas personal och produkter bättre från väder och vind.

Under lastning och lossning med gaffeltruck är snabb portöppning inte bara önskvärd av effektivitetsskäl, utan också för att förhindra kollisionsskador.

 
Portar

Produktinformation

 • Höghastighetsmotor (RC500R) med frekvensstyrning (långsam start och långsamt stopp)
 • Öppningshastighet justerbar till 60 cm/sek
 • Stängningshastighet 20 cm/sek

Standardutrustad med:

 • Nödkedja  
 • Ljusridåsäkerhet
 • LCD-monitor
 • Motor + Styrenhet : Inkopplingstid 80 % med IP65-skyddsklass

Obs! Friläge krävs

 • Avvikande installationsmått (minimalt sidoutrymme som krävs är 350 mm)
 • Öppningsbredd upp till 5000 mm
 • Vikt på portpanelerna 190 kg
Drift

Drift

Compact-portarna kan aktiveras med fjärrkontroll, automatiskt eller med en konstant manöverkontakt. Dessutom kan du välja vilken kontrollpanel som passar ditt företag bäst.

Vårt sortiment av kontrollboxar består av:

En kombination av olika styrenheter är också ett alternativ. Till exempel en handvev  för att öppna porten i händelse av strömavbrott.

Begär offert
Kontakta mig
Kontakta mig

The form was send succesfully

Namn:
E-post/Telefon:
Coen Tiemessen

Status: Offline
Leave message

Operator
LiveZilla Live Chat Software