industriport
Produsent av Compact-porten

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Generelt
Følgende gjelder for dette nettstedet eller andre (under)sider på rolflex.com. Ved å bruke dette nettstedet angir du at du godtar denne ansvarsfraskrivelsen.
Personvernerklæring
Du har lov til og kan besøke dette nettstedet uten å informere dets eier om hvem du er eller gi andre opplysninger om deg selv. I de tilfeller vi trenger informasjon for å kunne kontakte deg eller på annen måte kommunisere med deg, ønsker vi å informere deg klart og tydelig om hvilke opplysninger vi trenger før de blir samlet inn.

Dette nettstedet bruker analysemekanismer for å spore hvor ofte det er besøkt, hvor besøkende kommer fra og gjennom hvilke interne forhandlere disse besøkende får tilgang til Internett. Resultatene fra disse analysene er kombinerte og kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner.
Innsamlede (personlige) data blir ikke solgt eller gjort tilgjengelig for andre parter, med unntak av spesielle omstendigheter som for eksempel et lovkrav om å frigi slik informasjon. Brukere kan når som helst be eieren av dette nettstedet om å fjerne alle registrerte personlige opplysninger.

Ansvarsfraskrivelse
All informasjon på dette nettstedet er ment å informere bedrifter, enkeltpersoner og andre organisasjoner om aktivitetene, intensjonene, tjenestene og profilen til Rolflex Netherlands BV. Ingen rettigheter kan utledes fra innholdet som finnes på dette nettstedet. Rolflex Netherlands BV forbeholder seg retten til å endre informasjon eller korrigere feil. Vi bestreber oss på å sørge for at informasjonen på dette nettstedet er så nøyaktig som mulig.
Rolflex Netherlands BV påtar seg ikke noe ansvar for skade, uansett form, forårsaket av uriktigheter eller ufullstendig informasjon på dette nettstedet og/eller dets innhold.

Tilgjengelighet
Informasjonen på dette nettstedet kan endres uten forutgående varsel eller melding. Rolflex Netherlands BV bestreber seg på at dette nettstedet skal være maksimalt tilgjengelig, men aksepterer ikke noe ansvar for konsekvensene av utilgjengelig informasjon.


Immaterielle rettigheter

Alle rettigheter for informasjonen på dette nettstedet forblir hos Rolflex Netherlands BV, eller hos tredjeparter som har gitt Rolflex Netherlands BV tillatelse til å publisere informasjon og/eller bilder på dette nettstedet. Replikering av informasjon fra dette nettstedet i enhver form er kun tillatt etter tidligere godkjenning fra Rolflex Netherlands BV.

Denne ansvarsfraskrivelsen kan endres fra tid til annen

Be om tilbud
Kontakt meg
Kontakt meg

The form was send succesfully

Navn:
E-post/Telefon:
Coen Tiemessen

Status: Offline
Leave message

Operator
LiveZilla Live Chat Software