Vouwdeuren
Producent van de Compact deur

Garantie en onderhoudscontract

Garantie en onderhoudscontract

Standaard biedt Rolflex Nederland BV op haar producten, t.w. constructie, montage, materiaal en elektrische installatie een garantie van 3 jaar na montage.

Deze garantie geldt uitsluitend als Rolflex elk jaar de periodieke keuringen onderhoud uitvoert. Anders geldt een garantietermijn van 1 jaar voor de constructie, montage en materiaal en voor de elektrische installatie een termijn van 6 maanden.
Indien het onderhoud uitgevoerd wordt door derden die niet door Rolflex Nederland BV gekwalificeerd zijn komt de garantie te vervallen.

De wettelijke productaansprakelijkheid op materiaal en constructiefouten is 10 jaar.

De Rolflex garantie is gebaseerd op het gebruik van de Compactdeur overeenkomstig de omstandigheden en gebruiksfrequentie van maximaal 10 deurbewegingen per dag, per jaar 2500 cycli, bij een garantietermijn van 3 jaar betekent dit max. 7500 cycli.
Wordt de Compactdeur onder omstandigheden gebruikt die frequenter zijn dan de bovengenoemde aantal cycli, dan vervalt de garantie of wordt de garantietermijn naar ratio ingekort. Dit ter beoordeling van Rolflex Nederland BV. Tevens is de garantie niet van kracht wanneer blijkt dat de Compactdeur onder andere omstandigheden gebruikt wordt dan vastgelegd in de offerte. De garantie geldt alleen voor de originele Rolflex Compactdeur en de originele Rolflex onderdelen op de Compactdeur. Onderdelen of componenten welke door derden zijn aangebracht vallen niet onder de Rolflex garantie.

De garantie is van kracht vanaf het moment van montage.

Het wel of niet toekennen van de garantieclaim, zal door Rolflex Nederland BV worden gedaan. Rolflex Nederland BV verplicht zich, binnen redelijke termijn de storing te verhelpen. De storing zal op werkdagen, van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur worden verholpen. Dient de storing buiten deze uren te worden verholpen dan worden de meerkosten aan u doorberekend.

Zowel het onderdeel als de arbeid- en reisuren van de monteur vallen onder de garantie, met uitzondering van arbeidsuren welke buiten de normale uren zoals bovengenoemd vallen. De meerkosten hiervoor zullen worden doorberekend. Werkzaamheden uitgevoerd door derden komen niet voor vergoeding in aanmerking. De vervangen onderdelen worden eigendom van Rolflex Nederland BV.
Voor de nieuw gemonteerde onderdelen geldt weer een garantietermijn van 1 jaar (na het verstrijken van de normale garantietermijn ).
Garantie is niet van kracht bij het niet volgen van de in de documentatie vastgelegde gebruiks- en onderhoudsinstructie en bij onoordeelkundig gebruik. Onder onoordeelkundig gebruik in dezen valt ook te verstaan het (laten) repareren door de gebruiker zelf of derden.

Offerte aanvragen
Contacteer mij
Contacteer mij

Het formulier is succesvol verzonden

Naam:
E-mail/Telefoon:
Error: Database connection failed. LiveZilla Live Chat Software