industriport
Fabrikant af Compact-porten

Compact industriporte, bedre end rullegitre

Fordele og ulemper ved rulleporte

Hvad er en rulleport?

Hvad er rulleporte, og hvordan adskiller de sig fra andre industriporte som f.eks. hejseporte og sektionsporte?
Rulleporte rulles væk fra portåbningen ved at rulle op over den såkaldte apertur eller åbning.
Denne metode med oprulning bruges også i andre sammenhænge, f.eks. rullegitre til boliger eller butikker samt til hurtigkørende rulleporte, hvor en plastplade rulles hurtigt op.

Rulleportens historie

For at se på rulleportens historie skal vi helt tilbage til 1970'erne. Indstil da havde man primært brugt skydeporte i træ eller store foldeporte som aflukning af store åbninger. Men i 1970'erne fandt man ud af, at rulleporten var en god erstatning for disse tunge og dyre porte. Da isolering ikke havde stor betydning på daværende tidspunkt, bestod rulleportene af et enkelt lag tynde stållameller, som desuden skulle være så tynde og smalle som muligt, så porten ikke kom til at fylde for meget, når den var rullet op. Rulleportene var populære i landbruget, hvor maskiner blev kørt ind og ud mange gange dagligt, for eksempel, fordi den praktisk talt var uopslidelig og omkostningerne var relativt lave.
Som følge af oliekrisen i slutningen af 1970'erne blev isolering vigtigere, fordi folk blev mere opmærksomme på energiudgifter, og behovet for bedre isolerede porte blev efterhånden større.
Man fandt snart ud af, at rulleporten ikke kunne opfylde dette behov: De tynde, smalle lameller gjorde, at rulleporten ikke var egnet til at isolere.
En måde at holde på varmen inden i bygningen er ved at åbne industriporten så få gange som muligt, og ved at montere en såkaldt gangdør til personale kan man stadig gå ind og ud uden at åbne hele porten. Men det var heller ikke en mulighed med en rulleport, så der var et klart behov for et alternativ.

Compact-porten, et alternativ til rulleporten

Alternativet – Compact-porten – blev udviklet i slutningen af 1980'erne ved at kombinere rulleportens fordele, dvs. lille og kompakt, med hejseportens fordele, f.eks. isoleringsværdien.
Det universelle skinnesystem betyder, at Compact-porten kan monteres alle steder, som ville være egnede til en rulleport. En Compact-port foldes op over indgangen, på samme måde som en rulleport ruller opad. Men en Compact-foldeport består imidlertid af paneler, som isolerer; den kan udstyres med en gangdør til personale, og der er også et stort udvalg af glaspaneler eller vinduer til isætning at vælge imellem.
Alt dette betyder, at den arkitekt, som tegner bygningen, har stor designfrihed og kan tilpasse porten, så den matcher bygningens facade.

Fordele ved Compact-porte

Afhængig af situationen er der mange gode grunde til at montere en Compact-port fremfor en rulleport. I dag har isoleringsværdien f.eks. stor betydning, når en bygning udformes. Her er Compact-porten en fordel, fordi den består af sandwich-paneler, som giver bedre isolering. Compact-porten er også et fremragende alternativ, hvis man ønsker at få mere dagslys ind i bygningen. Og hvis monteringspladsen er trang, og der ikke er plads indvendigt i bygningen, kan Compact-porten monteres på facaden, dvs. at udvendig montering er svaret på dette problem.
Klik her for at se en sammenligning.

Bed om et tilbud.

Bed om et tilbud
Kontakt mig
Kontakt mig

The form was send succesfully

Navn:
E-mail/Telefon:
Coen Tiemessen

Status: Offline
Leave message

Operator
LiveZilla Live Chat Software