industriport
Fabrikant af Compact-porten

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Generelt
Det følgende gælder for denne hjemmeside samt enhver anden (underordnet) side til Rolflex.com. Ved at benytte denne hjemmeside erklærer du dig samtidigt enig i denne ansvarsfraskrivelse.
Fortrolighedserklæring
Du har lov til og er i stand til at besøge denne hjemmeside uden at informere sidens ejer om, hvem du er eller opgive nogen andre oplysninger om dig selv. I tilfælde hvor vi beder dig om oplysninger for at kunne kontakte dig, eller på anden vis interagere med dig, bestræber vi os på at informere dig klart og tydeligt om de oplysninger, vi skal bruge inden de indsamles.

Denne hjemmeside anvender analysemekanismer til at spore, hvor ofte den besøges, hvor de besøgende kommer fra og via hvilke internetudbydere, disse besøgende tilgår internettet. Resultaterne af disse analyser er sammenlagte og kan ikke henføres til enkeltpersoner.
Indsamlede (personlige) data sælges ikke og gøres ikke tilgængelige for andre parter, undtagen under særlige omstændigheder, f.eks. hvis det i følge lov er nødvendigt at frigive sådanne oplysninger. Brugere kan når som helst bede ejeren af denne hjemmeside om at slette personlige oplysninger, vedkommende er blevet bedt om at give.

Ansvarsfraskrivelse
Formålet med alle informationerne på denne hjemmeside er at oplyse virksomheder, enkeltpersoner og organisationer om Rolflex Netherlands BV's aktiviteter, målsætninger, service og profil. Der kan ikke afledes nogen rettigheder ud fra indholdet, der findes på denne hjemmeside. Rolflex Netherlands BV forbeholder sig retten til at ændre informationer og rette fejl. Vi bestræber os på, at informationerne på denne hjemmeside er så nøjagtige som muligt.
Rolflex Netherlands BV påtager sig ikke ansvaret for skader af en hvilken som helst karakter forårsaget af fejl eller mangler i informationerne på denne hjemmeside og/eller indholdet herpå.

Tilgængelighed
Informationerne på denne hjemmeside kan ændres uden forudgående varsel eller meddelelse. Rolflex Netherlands BV bestræber sig på, at denne hjemmeside i videst muligt omfang er tilgængelig, men påtager sig ikke følgerne af utilgængelig information.


Intellektuelle ejendomsrettigheder

Rettighederne til informationerne på denne hjemmeside forbliver hos Rolflex Netherlands BV eller hos tredjeparter, som har givet Rolflex Netherlands BV tilladelse til at bringe information og/eller billeder på denne hjemmeside. Kopiering af information fra denne hjemmeside i enhver form er kun tilladt med forudgående tilladelse fra Rolflex Netherlands BV.

Denne ansvarsfraskrivelse kan revideres fra tid til anden.

Bed om et tilbud
Kontakt mig
Kontakt mig

The form was send succesfully

Navn:
E-mail/Telefon:
Coen Tiemessen

Status: Offline
Leave message

Operator
LiveZilla Live Chat Software