Industriport
Tillverkare av Compact-porten
child.Name

Varningsljus räddar liv

måndag, 22 maj 2017
Det är rusningstrafik en måndagseftermiddag mitt i sommaren, gatorna är fulla av cyklande studenter, mammor med barn i fram- och baksätet och en shoppingväska vid ratten, lastbilar som letar efter det närliggande affärsområdet. Under tiden försöker bilar slinka in emellan för att spara några sekunder.

 

Ingen ser ambulansstationens stora dörr öppnas, det är först när ambulansen startar ljus och sirener som alla trafikanter skräms till att försöka hitta en säker plats, långt ifrån ambulansutfarten. Den här gången går det bra, lastbilen som väjer för studenten som hoppar undan för cykeln som plötsligt stannar missar bilen med några centimeter. En vanlig måndagseftermiddag...

 

Protokoll och säkerhet

När man tänker på säkerhet på ambulansstationer är det första som dyker upp protokoll och procedurer, hur hygienen är, om allt är steriliserat och desinficerat.  Och om man tänker på det lite mer dyker det upp specialkläder, reflekterande och starka färger, handskar och munskydd för att kunna behandla människor på ett säkert sätt.

Brandkåren

Säkerheten först?

Men man tänker inte på säkerheten i och runt ambulansstationen. Hur är trafiksituationen runt utfarten? Finns det en cykelväg eller trottoar där? Eller kör man rätt ut på vägen? Alla dessa frågor är viktiga när man utformar eller bygger om byggnaden.

Potentiellt farligt

På flera ställen används en varningsskylt som varnar trafikanterna att detta är en ambulansutfart.  Ambulanspersonalen trycker på knappen bredvid dörröppnaren som aktiverar skylten.  Skylten förblir tänd i två minuter, vilket är nog med tid för ambulansen att köra iväg. Den varnar trafikanter för en farlig situation och hjälper ambulanspersonalen att kunna köra iväg på ett säkert sätt.  Den här varningsskylten måste placeras ut och finansieras av lokala myndigheter, vilket är en nackdel och därför inte alltid en passande lösning.

Forlossningsavdelning

Varningsljus räddar liv

Ett annat sätt att varna trafikanterna på är att sätta upp varningar runt utfarten, till exempel ljussignaler som varningsljus eller trafikljus. Blinkande ljus gör människor uppmärksamma på att situationen förändrats. Om trafikljus placeras ut måste människorna vänta tills ambulansen har kört iväg. Båda alternativen kan också kombineras för att säkerställa en säker avfärd.

Säkerheten först!

I slutänden handlar det om att rädda patienters liv, och om en säker ambulansavfärd kan bidra till det är det något som alla tjänar på.

 

Leave comment

Begär offert
Kontakta mig
Kontakta mig
Namn:
E-post/Telefon: